İkarus Trafik İşaretleri Ltd Şti. 2008 yılında iki ortaklı bir şirket olarak kuruldu . 

İlk yıllarda trafik sektörünün ihalelerle alınan işlerinin bir kısmının alt taşeronluğunu yaparak faaliyetlerimize başladık.

İlerleyen yıllarda hem kazanılan iş tecrübemiz hem de geliştirilen makine parkımız sayesinde, alt taşeronluk hizmetlerimizin yanı sıra devlet ihalelerini de kendi başımıza alarak faaliyetlerimizi sürdürdük.

Yenilikleri takip eden, gelişmeye açık, çözüm odaklı, karayolları standartlarına vakıf olarak aldığımız her işi sorunsuz şekilde teslim ettik.

Türkiyemizin son on yıllardaki hızlı gelişmesi, çeşitli maddi kaynaklar ve hizmetler yanında, büyük ölçüde mühendislik hizmetlerini gerektirmiş bu faaliyetler sonucu mühendisliğin hemen her alan ve dallarında önemli ölçüde bilgi ve tecrübe birikimi oluşmuştur.


İkarus Trafik İşaretleri Limited Şirketi 2008 tarihinde kurulmuş bu sürece mühendislik ve trafik işaretleri alanında yoğun ve hep öncü nitelikte faaliyetlerini sürdürmüştür. Bu girişimde gözetilen esas amaç firmamızın geniş imkan ve tecrübelerini tek bir bünyede bütünleştirmek suretiyle yurt içi ve yurt dışı çeşitli büyük projelerde komple ve kalifiye mühendislik hizmetlerinin verilmesini sağlamak olmuştur.


Firma kurucu ortaklarımızın teknik ve idari birikimlerinden ve tecrübeli kadrolarından yararlanarak kuruluş günlerinden itibaren çok sayıda proje ve uygulamalarda mühendislik hizmetlerini yüklenebilmiş ve bunları her zaman başarı ile sonuçlandırmıştır.


İkarus Trafik İşaretleri Limited Şirketi nisbeten kısa sürede tamamladığı hizmetleri kuruluş amacı yönünden bir başlangıç kabul etmekte, kadrolarını mühendisliğin çeşitli alan ve dallarında kalifiye elemanlarla devamlı geliştirmekte, gereğinde yerli ve yabancı uzman kuruluşlarla işbirliği halinde her tür ve büyüklükteki yurt içi, yurt dışı projelerde komple mühendislik ve müşavirlik hizmetlerini gittikçe artan hacimlerde yüklenmekte ve gerçekleştirmektedir.